aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Západne Tatry

Trasa :  Horáreň Biela skala - Biela skala - Sivý vrch - Brestová - Zverovka  

Viac informácii - Turistické akcie  2007                 21. Záp. Tatry - Sivý vrch, Brestová

 

Trasa :  Oravice - Juráňová dolina - Umrla - Bobrovecká dolina - Oravice

             Zuberec - Múzeum Oravskej dediny - Zuberec

Viac informácii - Turistické akcie  2012                 21. Oravice – Juráňová dolina - Oravice

 

Trasa :  Podbanské - Kamenistá dolina - Pyšné sedlo - Bystrá - Bystrá dolina - Ústie Bystrej doliny - Podbanské

Viac informácii - Turistické akcie  2007                 16. Západné tatry – Bystrá

 

Trasa  :  Kemping Račková dolina - Malý Baranec - Baranec - Smrek - Žiarske sedlo -

              Jamnická dolina - Kemping  Račková dolina

Viac informácii - Turistické akcie  2013                  24. Výstup na Baranec                 

 

Trasa  :  ATC Račková dolina - Račková dolina - Končistá - Klin - Gáborová dolina - ATC Račková dolina

Viac informácii - Turistické akcie  2009                  24. Západné Tatry – Račková dolina - Končistá

 

Trasa :  ATC Račková dolina - Úzka dolina - Račková dolina - Hrubý vrch - Jakubina

             Hrubý vrch - Jamnická dolina - ATC Račková dolina

Viac informácii - Turistické akcie  2014                 26. Výstup na Jakubinu

 

Trasa :  Zverovka - Látaná dolina - Sedlo Zábrať - Rakoň - Volovec - Rakoň - Sedlo Zábrať -

             Roháčská dolina – Zverovka

Viac informácii - Turistické akcie  2012                  23. Látaná dolina – Volovec - Zverovka

 

Trasa :  Zverovka - Lúčna - Bobrovec - Juráňová dolina - Oravice 

Viac informácii - Turistické akcie  2007                  22. Z. Tatry – Bobrovec, Juráňová dolina

 

Trasa :  Zverovka - Roháčska dolina - Roháčský vodopád - Roháčské plesá - Smutná dolina - Zverovka    

Viac informácii - Turistické akcie  2007                  23. Západné Tatry – Roháčsk plesá

 

Trasa :  Zverovka - Roháčská dolina - Spálená dolina - Baníkov - Pachoľa - Salatín -

              Brestová - Predný Salatín - Zverovka

Viac informácii - Turistické akcie  2012                  22. Zverovka – Baníkov – Brestová - Zverovka    

 

Trasa :  Ústie Žiarskej doliny - Baranec - Žiarske sedlo - Plačlivé - Smutné sedlo -                    

             Žiarska chata - Ústie Žiarskej doliny

Viac informácii - Turistické akcie  2010                   11. Baranec - Plačlivé - Žiarska dolina              

 

Trasa :  Úzka dolina - Ostredok - Jakubina - Jamnická dolina - Úzka dolina   

Viac informácii - Turistické akcie  2011                   18. Výstup na Jakubinu