aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Vysoké Tatry

Trasa :  Parkovisko Kežmarská Biela voda - Zelené pleso - Jahňací štít - Zelené pleso -

             Parkovisko Kežmarská Biela voda

Viac informácii - Turistické akcie  2014               36. Výstup na Jahňací štít

 

Trasa :  Starý Smokovec - Hrebienok - Slavkovský štít - Hrebienok - Starý Smokovec  

Viac informácii - Turistické akcie  2006               25. Vysoké Tatry - Slavkovský štít     

 

Trasa :   Starý Smokovec - Hrebienok - Skalnaté pleso - Tatranská  Lomnica 

Viac informácii - Turistické akcie  2006               6. Vysoké Tatry - Skalnaté pleso   

 

Trasa :  Starý Smokovec - Hrebienok - Zamkovského chata - Téryho chata - Starý Smokovec

Viac informácii - Turistické akcie  2008               9. Vysoké Tatry - Téryho  chata

 

Trasa :  Starý Smokovec - Hrebienok - Zbojnícka chata - Hrebienok - Starý Smokovec

Viac informácii - Turistické akcie  2007               7. Vysoké Tatry - Zbojnícka chata   

 

Trasa : Starý Smokovec - Horský hotel Sliezsky dom - Poľský hrebeň - Sedlo Prielom -

            Zbojnícka chata - Hrebienok - Starý Smokovec

Viac informácii - Turistické akcie  2008             32. V. Tatry - Poľský hrebeň - Priel         

 

Trasa :  Štrbské pleso - Popradské pleso - Veľké Hincové pleso - Kôprovský štít - Popradské pleso - Štrbské pleso

Viac informácii - Turistické akcie  2007              6. Štrbské pleso - Koprovský štít      

 

Trasa :  Štrbské pleso - Popradské pleso - Chata pod Rysmi - Rysy - Chata pod Rysmi -

             Popradské pleso - Štrbské pleso

Viac informácii - Turistické akcie  2008              29. Vysoké Tatry - Výstup na Rysy  

 

Trasa :  Tatranská Javorina - Zadné Meďodoly - Kopské sedlo - Veľké Biele Pleso -

             Chata pri Zelenom plese - Tatranské Matliare

Viac informácii - Turistické akcie  2009              23. Zadné Meďodoly

 

Trasa : Tatranská Polianka - Velická dolina - Poľský hrebeň - Východná Vysoká - Tatranská Polianka

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005  21. Poľský hrebeň - Východná Vysoká   

 

Trasa : Tatranské Matliare - Chata pri Zelenom plese - Veľká Svišťovka - Rainerová chata -

             Vodopády Studeného potoka - Tatranská Lesná

Viac informácii - Turistické akcie  2004 – 2005   22. Zelené pleso - Veľká Svišťovka      

Trasa : Tatranské Matliare - Chata pri Zelenom plese - Červené pleso - Chata pri Zelenom plese - Biele pleso –  

            Tatranské Matliare

Viac informácii - Turistické akcie  2011               22. Výstup k Zelenému plesu

 

Trasa akcie : Tri studničky - Krivánsky žľab - Kriváň - Krivánsky žľab - Tri studničky

Viac informácii - Turistické akcie  2009              17. Výstup na Kriváň

 

Trasa :  Ždiar - Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo - Veľké Biele pleso - Chata Plesnivec - Tatranská Kotlina

Viac informácii - Turistické akcie  2007              14. Belianske Tatry - Monková dolina    ano