aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa: D Biela skala
Názov trasy :         D    „  Biela skala “
 

Popisovaná  trasa : 

Krompachy – Líšči vrch - Poľovnícka chata Galmus  – Biela skala – Vlašský chodník -

Slovinky - Plejsy priehyba - Chata Energetik - Krompachy

Dĺžka trasy :  23,5 km     Prevýšenie :   1000 m
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č. 125
 
Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od informačnej mapy združenia Galmus, ktorá sa nachádza vľavo od mestského úradu modrou značkou
smerom  Galmus. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z
roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi
o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené
vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali
bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli
Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom
období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery.
Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s
ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov
voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako
polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím
sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s
výkonom 22 kW. >>> Modrá značka prechádza mostom okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej
v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a
 prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa
dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.Za vitálnym
svetom značka odbočí vpravo okolo betónových krížov pri poslednom kríži značka prudko zabočí vľavo a pokračuje lesným
chodníkom. <<< Na južnom a východnom svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku
1908 ako súčasť budovania slnečných kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. Bol známou
odbornou, technickou a športovou osobnosťou. V strednej Európe bol známym vynálezcom, novátorom v období
spriemyselňovania. K jeho menu ako konštruktéra sa viaže Krompašský gater, píla  na rezanie klátov dreva. Pravdepodobne
v roku 1910 sa konala veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov. Na vrchole Líščieho vrchu bola postavená
reštaurácia, tanečné pavilóny a šesť vzdušných pavilónov postavených z dreva. Parný kúpeľ ešte nebol zriadený, bazén
bol však dokončený a boli vykopané základy ďalších stavieb. Po otváracej slávnosti začala prevádzka v reštaurácii. V zime
bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok. Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912
prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozoberali
miestnym obyvateľstvom. >>> Značka južným svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu,
odtiaľ už začínajú prvé výhľady. Oproti je vrchol Sľubice za nami sú Plejsy. Cesta sa po chvíli pokračuje lesom, v miestach
Pod skalou kde niekedy bol les, teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje výhľad do Hornádskej kotliny, Levočské vrchy
a hrebeň  Braniska s vrcholom Sľubice. Značka ďalej vedie popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly, lúkou pod Kobylou, 
ponad jeden z mála prameňov na hrebeni Galmusa a rozsiahlou lúkou k poľovníckej chate na Galmuse. Pri chate je prístrešok
kde je možné ukryť sa v  prípade zlého počasia. Pokračujeme vľavo žltou značkou ktorá prichádza zo Spišských Vlach smerom
Biela skala. Vystupujeme lúkou odkiaľ je výhľad na hrebeň Vysokých Tatier. Značka prechádza okolo prameňa na lúke a
 strmším výstupom vychádzame na vrcholovú plošinu Bielej skaly. Pokračujeme vpravo až vychádzame na vrchol Bielej skaly
. Vrchol Bielej skaly je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Zľava začiatok
hrebeňa Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava, hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo sa nachádza masív
Slovinskej skaly, dole leží stará banícka obec Slovinky. Vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
Pokračujeme žltou značkou smerom obec Slovinky. Značka prechádza najkrajšou časťou trasy a to popod a ponad vápencové
 skalnaté steny a rôzne vápencové útvary ktoré vystupujú z podložia južného svahu Bielej skaly. V sedle na lúke odbočíme
vľavo dole dolinou Vlašský chodník až prichádzame do obce Slovinky pri kaplnke v ústi Poráčskej doliny. <<<   Obec Slovinky
vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z
roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z
roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu
V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460
pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch
spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo
Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek
sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. Vlastná administratívna činnosť sa začala v Slovinkách už v 16. storočí. Svedčia o
tom odtlačky pečatí Nižných Sloviniek. Pečať si Vyšné Slovinky dali vyhotoviť v roku 1795. Na oboch pečatiach sú erbové
znamenia s určitými odlišnosťami. Vyšné a Nižné Slovinky sa po stáročia vyvíjali samostatne až do roku 1943 kedy sa znovu
zlúčili. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských
ťažiarov “. Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí. Súčasný Grécko-katolícky kostol zasvätený „ Sv. Jurajovi“ bol
postavený na prelome 18. a 19. storočia. 30. júna v roku 1993 vyfáral z bane posledný vozík medenej rudy. Týmto sa skončila
slávna história dobývania rúd v Slovinkách. Pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“ bol postavený v roku 1996. >>> 
Od kaplnky pokračujeme vľavo červenou značkou obcou Slovinky, okolo cintorína, obecného úradu. Pri obecnom úrade sa
nachádza malé banské múzeum. Nachádzaju sa tu stroje a zariadenia používané v zrušených Železorudných baní, zabočíme
vpravo smerom Plejsy. Cez Rošty, ponad odkalisko až vychádzame do sedla pod Krompašským vrchom, pri smerovníku
Priehyba Plejsy pokračujeme vľavo modrou značkou okolo horského hotela Hutník až schádzame k chate Energetik kde
sa nachádza centrálna turistická orientácia. <<<  Chata Energetik Plejsy sa nachádza v najvýznamnejšom východoslovenskom
lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Poloha horskej chaty Energetik na Plejsoch predurčuje
k dobrej lyžovačke, rôznym iným zimným športom. V lete je široká možnosť turistiky, ktorú umožňuje široká sieť značkovaných
turistických chodníkov. Chata Energetik má dve poschodia s 2, 3 a 5-posteľovými izbami. Na prízemí chaty je útulná reštaurácia
s barom. Pre ubytovaných hostí ponúka možnosť stravovania formou polpenzie a plnej penzie. Novinkou je drevená kúpacia
kaďa, ktorá umožňuje kúpanie vonku, v mraze v príjemnej teplote vody okolo 38 °C. >>>  Od chaty vyjdeme na hrebeň kde
sa nachádza modrá značka, pokračujeme vpravo dole cestou. Prechádzame okolo niekoľkých chát až prichádzame do už
nepoužívaného strediska Relax. Prechádzame časťou Malé Plejsy, dlhší strmý zostup, úzky úvoz dole lesom až vychádzame
na panelovú cestu ktorá vedie rozsiahlymi lúkami nad Krompachmi.  
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Centrum mesta pred messtským úradom pohľad od informačnej tabuli združenia Galmus.
-
-
Informačná tabuľa združenia Galmus.
-
-
Mesto Krompachy, stredná združená škola elektrotechnická pod Líščim vrchom.
-
-
Betónová nádrž na vodu je jedna z mála pamiatok na slnečné kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom
vrchu Ing. Viktor Lorenc.
-
-
Plejsy vpravo Krompašský vrch pohľad z Líščieho vrchu.
-
-
Miesta kde niekedy bol les, teraz po polomoch je tu holina. Ale zároveň sa tu otvára pohľad na Hornádsku kotlinu,
hrebeň Braniska, Levočské vrchy.
-
-

Podlhovastá lúka pod Kobylou na juhovýchodnej strane.
-
-
Poľovnícka chata Galmus. Vpravo od chaty je prístrešok kde je možné sa skryť v prípade zlého počasia.
-
-
Vrchol Bielej skaly odkiaľ je pekný výhľad na starú banícku obec Slovinky a protiľahlý hrebeň
Hnileckej doliny.
-
-

Obec Slovinky vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
-
-
Vápencové podložie tu vystupuje na povrch vytvára skalné steny a rôzne skalné útvary.
-
-
Vápencové podložie tu vystupuje na povrch vytvára skalné steny a rôzne skalné útvary.
-
-
Ústie Poráčskej doliny v obci Slovinky pohľad zo žltej značky v dolinke Vlašský chodník.
-
-
Ústie Poráčskej doliny vpravo sa tiahne hrebeň Galmus  vľavo Slovinská skala časť Matisovec pohľad spred
obecného úradu.
-
-
Malé banské múzeum pred obecným úradom.
-
-
Obec Slovinky v pozadí sa nachádza Slovinská skala pohľad z časti Rošty.
-
-
Biela skala pohľad zo sedla Pod Krompašským vrchom.
-
-
Chata Energetik.
-
-
Lyžiarsky svahpod horskym hotelom Hutnik.
-
-
Chatová osada Relax.
-
-
Mesto Krompachy pohľad zo zelenej značky z lúky nad mestom Krompachy.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
                                     Fotogaléria - Obce  /  Slovinky  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-