aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa: C Krompašský vrch
Názov trasy :         C    „  Krompašský vrch “

Popisovaná  trasa : 

Krompachy – Bačov vrch - Žakarovské lúky - Plejsy Priehyba - Krompašský vrch -

Plejsy Priehyba - Chata Energetik - Krompachy

 
Dĺžka trasy :  13,5 km     Prevýšenie :   650 m
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č. 125
 
Turistický atlas list č.  139, 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname spred mestského úradu ulicou smerom na Plejsy. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch.
Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj.
Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok.
V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca
nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci.
Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania,
ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v
roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán
A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší
rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa
a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá
vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>> Po chvíli zabočíme vľavo, po 100 metroch zabočíme vpravo smerom
k združenej škole na svahu. Pred školou vpravo okolo plavárni kde začína miestne značenie bielo-žltými trojuholníkmi. Značka
postupuje chodníkom až vychádza na Bačov vrch k smerovníku. Zabočíme vpravo modrou značkou smerom Plejsy. Po chvíli
bude pekný pohľad na lyžiarske stredisko Plejsy. V mieste kde značka zabočí vpravo do svahu, pokračujeme rovno po ceste
miestnym značením bielo-žltými trojuholníkmi. Cesta vychádza na rozsiahle horské Žakarovské lúky, kde pokračujeme vpravo
červenou značkou smerom Plejsy, okolo smerovníka Plejsy Priehyba, sedlo pod Krompašským vrchom. Na vrchole lúky
odbočíme vľavo miestnym značením bielo-žltými trojuholníkmi smerom vrchol Krompašského vrchu. Na vrchole sa nachádza
otvorený priestor smerom na juhozápad. Pred nami sa tiahne hrebeň odeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek. Vľavo sa tiahne
hrebeň Kojšovských vrchov s Kojšovskou hoľou. Pokračujeme vpravo miestnym značením až schádzame na modrú značku,
kde pokračujeme vpravo smerom Plejsy. Pri smerovníku Priehyba Plejsy pokračujeme vľavo modrou značkou okolo horského
hotela Hutník až schádzame k chate Energetik kde sa nachádza centrálna turistická orientácia. <<<  Chata Energetik Plejsy
sa nachádza v najvýznamnejšom východoslovenskom lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves.
 Poloha horskej chaty Energetik na Plejsoch predurčuje k dobrej lyžovačke, rôznym iným zimným športom. V lete je široká
možnosť turistiky, ktorú umožňuje široká sieť značkovaných turistických chodníkov. Chata Energetik má dve poschodia
s 2, 3 a 5-posteľovými izbami. Na prízemí chaty je útulná reštaurácia s barom. Pre ubytovaných hostí ponúka možnosť
stravovania formou polpenzie a plnej penzie. Novinkou je drevená kúpacia kaďa, ktorá umožňuje kúpanie vonku, v mraze
v príjemnej teplote vody okolo 38 °C. >>>  Od chaty vyjdeme na hrebeň kde sa nachádza modrá značka, pokračujeme vpravo
dole cestou. Prechádzame okolo niekoľkých chát až prichádzame do už nepoužívaného strediska Relax. Prechádzame časťou
Malé Plejsy, dlhší strmý zostup, úzky úvoz dole lesom až vychádzame na panelovú cestu ktorá vedie rozsiahlymi lúkami
nad Krompachmi.  
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Lyžiarske stredisko Plejsy.
-
-
Žakarovské lúky.
-
-
Horské lúky pod vrcholom Plejsy.
-
-
Smerovník Priehyba Plejsy.
-
-
Chata Energetik.
-
-
Lyžiarsky svah pod horským hotelom hutník.
-
-
Chatková osada Relax.
-
-
Mesto Krompachy pohľad z modrej značky z lúk nad mestom.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy  /  Krompachy - Plejsy  žltá značka  /
                                     Fotogaléria - Krompachy  /  Krompachy - Plejsy  zelená značka  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-