aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa: B Žakarovské lúky
Názov trasy :         B    „  Žakarovské lúky “
 
Popisovaná  trasa : 
 
Krompachy – Bačov vrch – Žakarovské lúky – Plejsy Priehyba - Chata Energetik
- Krompachy
 
Dĺžka trasy :  11 km     Prevýšenie :   494 m
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č. 125
 
Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname spred mestského úradu ulicou smerom na Plejsy. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií
Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu.
Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy
znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili
samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po
dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské
mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli
v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň
a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia
dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a
jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku.
V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>> Po chvíli zabočíme vľavo,
po 100 metroch zabočíme vpravo smerom k združenej škole na svahu. Pred školou vpravo okolo plavárni kde začína
miestne značenie bielo-žltými trojuholníkmi. Značka postupuje chodníkom až vychádza na Bačov vrch k smerovníku. Zabočíme
vpravo modrou značkou smerom Plejsy. Po chvíli bude pekný pohľad na lyžiarske stredisko Plejsy. V mieste kde značka zabočí
vpravo do svahu, pokračujeme rovno po ceste miestnym značením bielo-žltými trojuholníkmi. Cesta vychádza na rozsiahle
horské Žakarovské lúky, kde pokračujeme vpravo červenou značkou smerom Plejsy. Pri smerovníku Priehyba Plejsy
pokračujeme vpravo modrou značkou okolo horského hotela Hutník až schádzame k chate Energetik kde sa nachádza
centrálna turistická orientácia. <<<  Chata Energetik Plejsy sa nachádza v najvýznamnejšom východoslovenskom lyžiarskom
stredisku Plejsy v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Poloha horskej chaty Energetik na Plejsoch predurčuje k dobrej
lyžovačke, rôznym iným zimným športom. V lete je široká možnosť turistiky, ktorú umožňuje široká sieť značkovaných
turistických chodníkov. Chata Energetik má dve poschodia s 2, 3 a 5-posteľovými izbami. Na prízemí chaty je útulná reštaurácia
s barom. Pre ubytovaných hostí ponúka možnosť stravovania formou polpenzie a plnej penzie. Novinkou je drevená kúpacia
kaďa, ktorá umožňuje kúpanie vonku, v mraze v príjemnej teplote vody okolo 38 °C. >>>  Od chaty vyjdeme na hrebeň kde sa
nachádza modrá značka, pokračujeme vpravo dole cestou. Prechádzame okolo niekoľkých chát až prichádzame do už
nepoužívaného strediska Relax. Prechádzame časťou Malé Plejsy, dlhší strmý zostup, úzky úvoz dole lesom až vychádzame
na panelovú cestu ktorá vedie rozsiahlymi lúkami nad Krompachmi.  
-
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Lyžiarske stredisko Plejsy pohľad z Bačoveho vrchu.
-
-
Žakarovské lúky.
-
-
Lúky na hrebeni smerom na Priehybu Plejsy.
-
-
Smerovník v sedle Pod Krompašským vrchom.
-
-
Lyžiarsky svah pod horským hotelom Hutník.
-
-
Chatová osada strediska Relax.
-
-
Mesto Krompachy pohľad zo zelenej značky z lúk nad mestom.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy  /  Krompachy - Plejsy  žltá značka  /
                                      Fotogaléria - Krompachy  /  Krompachy - Plejsy  zelená značka  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
 
-
-