aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Trasa: A Chata Energetik
Názov trasy :         A    „  Chata Energetik “
 
Popisovaná  trasa : 
 
Krompachy – Hotel Plejsy - Chata Energetik - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  7,5 km     Prevýšenie :   412 m
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č. 125
 
Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname spred mestského úradu ulicou smerom na Plejsy. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií
Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu.
Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy
znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili
samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po
dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské
mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli
v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň
a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia
dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a
jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v
Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>> Po chvíli prichádza
zľava žltá značka ktorou pokračujeme hore ulicou, okolo hotela Plejsy, cestou cez lyžiarske svahy, pri bufete cesta zatáča
vpravo na Malé Plejsy, po chvíli prudko zabočí vľavo spať na lyžiarske svahy okolo najstaršej lyžiarskej chaty na Plejsoch
k chate Energetik kde je ústredne turistické značenie. <<<  Chata Energetik Plejsy sa nachádza v najvýznamnejšom
východoslovenskom lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Poloha horskej chaty Energetik
na Plejsoch predurčuje k dobrej lyžovačke, rôznym iným zimným športom. V lete je široká možnosť turistiky, ktorú umožňuje
široká sieť značkovaných turistických chodníkov. Chata Energetik má dve poschodia s 2, 3 a 5-posteľovými izbami. Na
prízemí chaty je útulná reštaurácia s barom. Pre ubytovaných hostí ponúka možnosť stravovania formou polpenzie a plnej
penzie. Novinkou je drevená kúpacia kaďa, ktorá umožňuje kúpanie vonku, v mraze v príjemnej teplote vody okolo 38 °C. >>>
Od chaty vyjdeme na hrebeň kde sa nachádza modrá značka, pokračujeme vpravo dole cestou. Prechádzame okolo
niekoľkých chát až prichádzame do už nepoužívaného strediska Relax. Prechádzame časťou Malé Plejsy, dlhší strmý zostup,
úzky úvoz dole lesom až vychádzame na panelovú cestu ktorá vedie rozsiahlymi lúkami nad Krompachmi.   

-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
Lyžiarske stredisko Plejsy, priestory pred hotelom Plejsy.
-
-
Hlavný svah Lyžiarske stredisko Plejsy.
-
-
Hlavný svah Lyžiarske stredisko Plejsy v pozadí Sľubica.
-
-
Stará turistická chata Energetik. Pri chate bude podané občerstvenie, účastnícky list.
-
-
Lyžiarsky svah pod horským hotelém Hutník.
-
-
Chatkova osada pri chate Relax.
-
-
Krompachy pohľad zo zelenej značky pod Malými Plejsamy.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  žltá značka /
                                           Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená značka /     

-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-