aktualizované: 25.07.2022 20:12:58

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

KST MŠK

5.3.2022 sme sa na Sabinke po turistickej akcii stretli na výročnej členskej schôdzi / zhromaždení / kde sa bilancoval rok 2021, schvaľoval plán činnosti a tiež rozpočet na rok 2022 a v závere sa uskutočnili voľby členov výboru na ďalšie funkčné obdobie. Kandidovalo týchto 6 členov TO MŠK : Havaš, Čupaj, Gengeľ, Muller, Kunová, Olšavská. Po sčítaní hlasov sme sa dozvedeli zloženie výboru TO MŠK a následne po zasadnutí výboru aj funkčné obsadenie.

Zloženie výboru TO MŠK :           Ing. Havaš Ľubomír                      predseda         0907 541 813  

                                                     Ing. Čupaj Štefan                         tajomník            0907 254 665                                                                               

                                                           Kunová Dagmar                 člen výboru      0915 926 354

                                                    Ing. Muller Vladislav                  člen výboru      0905 595 312

                                                           Gengeľ Jozef                      člen výboru      0905 123 437