aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Branisko‚ Levočské vrchy

Trasa :  Priesmyk Branisko - Smrekovica - Priesmyk Branisko

Viac informácii - Turistické akcie  2013                       3. Výstup na Smrekovicu

 

Trasa :  Dúbrava - Sedlo Humence - Rajtopiky - Sedlo Humence - Sľubica - Dúbrava   

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005           4. Výstup na Sľubicu – Dúbrava

 

Trasa :  Dravce - Bukovinka - Pikovská hora - Vlkovce - Brezová - Zbojnícka lúka - Kováčová vila - Levoča 

Viac informácii - Turistické akcie  2006                       23. Dravce – Brezová - Levoča

 

Trasa :  Harakovska zákruta - Priesmyk Branisko - Kravcová - Kamenná Baba - Lačnovský kaňon - Fričovce.

Viac informácii - Turistické akcie  2011                       7. Prechod Braniskom

 

Trasa :  Hendrichovce - Štefanovce - Mindžová - Búče - Lačnovské sedlo - Lačnovský kaňon - Lipovce –

            Šindliar - Fričovce

Viac informácii - Turistické akcie  2007                       6. Lačnovský kaňon

 

Trasa :  Levočská dolina, osada - dolinou Peklisko - Peterkaň - Lúka Dvorčanka - Gehuľa - Krížový vrch - Dvorce -

             Veterník - Levočská dolina, rampa - Kováčová vila

Viac informácii - Turistické akcie  2011                        4. Prechod Levočskými vrchmi

 

Trasa :  Levoča - Mariánska hora - Kúty - Diablova hora - Levočská dolina - Kováčová vila - Levoča 

Viac informácii - Turistické akcie  2012                        5. Prechod Levočskými vrchmi

 

Trasa : Levoča - Zbojnícka lúka - Brezová  - Zbojnícka lúka - Penzión Pod Mariánskou horou - (Kováčova vila) - Levoča 

Viac informácii - Turistické akcie  2012                        24. Levočské vrchy - Brezová

 

Trasa :  Levoča - Mariánska hora - Zimná Hôrka - Uloža - Pavľany - Lúčka - Jablonov -

             Sivá Brada - Spišská Kapitula - Spišské Podhradie

Viac informácii - Turistické akcie  2014                        28. Prechod Levočskými vrchmi

 

Trasa :  Lipovce - Lačnovský kaňon - Lačnov - Lačnovské sedlo - Pod Kravcovou - Kopytovský potok - Lipovce

Viac informácii - Turistické akcie  2014                        20. Prechod Braniskom

 

Trasa : Lipovce - Sedlo Búče - Renčišov - Sedlo Kohút - Bachureň - Sedlo pod Magurou -

            Lačnou - Lačnovský kaňon - Lipopvce.

Viac informácii - Turistické akcie  2015                        16. Lipovce – Renčišov - Bachureň

 

Trasa :  Sedlo Branisko - Rudník - Rajtopiky - Sľubica – Richnava

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005              9. Zimný prechod Sľubicou

 

Trasa :  Krompachy - Kaľava - Vojkovce - Sľubica - Dúbrava - Slatvina

Viac informácii - Turistické akcie  2006                       24. Výstup na Sľubicu - Dúbrava

 

Trasa :  Richnava - Sľubica - Dúbrava   

Viac informácii - Turistické akcie  2007                       20. Prechod Sľubicou

 

Trasa :  Sabinov - Marduňa - Bachureň – Kravcova – Sedlo Branisko - Rudník - Rajtopiky - Sľubica - Vojkovce    

Viac informácii - Turistické akcie  2006                      20. Vojkovská 50

 

Trasa :  Sabinov - Uzovský Šalgov - Uzovské Pekľany - Mindžová - Nad Šošnom - Galia – Fričovce

Viac informácii - Turistické akcie  2008                      12. Prechod Mindžovou

 

Trasa :  Spišské Podhradie - Dreveník - Žehra - Oľšavka - Slatvina - Vojkovce - Kaľava - Krompachy

Viac informácii - Turistické akcie  2010                      5. Dreveník – Vojkovce - Krompachy

 

Trasa :  Torysky - Prameň Torysy - Chata Vinná - Javorina - Levočská dolina - Kováčová Vila 

Viac informácii - Turistické akcie  2008                        5. Levočské vrchy

 

Trasa :  Vojkovce - Sľubica - Rajtopiky – Rudnik - Chvalabohu - Motorest - Predky - Vojkovce  

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005           15. Vojkovská  25

 

Trasa :  Vojkovce - Sľubica - Vojkovce - Kaľava - Krompachy

Viac informácii - Turistické akcie  2006                        31. Štefánsky výstup na Sľubicu

 

Trasa :  Vojkovce - sedlo Predky - Slovenský kríž Na skale - Sľubica - sedlo Humence – Dubrava

Viac informácii - Turistické akcie  2008                        30. Prechod Sľubice

 

Trasa :  Vyšný Slavkov - Smrekovica - Boldigáň - Veľká skala - Vyšný Slavkov

Viac informácii - Turistické akcie  2004 - 2005             24. Vyšný Slavkov - Smrekovica

 

Trasa : Vyšný Slavkov - Chrasť – Smrekovica - Chrasť - Paršívá - Vyšný Slavkov kameňolom

Viac informácii - Turistické akcie  2014                        19. Výstup na Smrekovicu