aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Správa o činnosti TOM za rok 2020

Činnosť TOM za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

       Správa o činnosti

           Turistického oddielu mládeže v roku 2020

 

     

  V tomto roku sme sa pokračovali v  činnosti TOM s obmedzeniami vyplývajúcimi z mimoriadnej pandemickej situácie, čo sa prejavilo na znížení počtu podujatí.  

 

      Stav členov je:  25 členov,  z toho  25 chlapcov a  0 dievčat,  vo veku 10 - 17 rokov.

Všetky deti pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít.

 

      Oddiel nemá stabilné miesto (miestnosť) pre svoju činnosť. Táto sa realizuje len celodennými turistickými podujatiami v teréne. V roku 2020 to bolo:

 

       Počet podujatí v roku  :              24 za účasti 128  osôb   - spolu  240 km.

Dĺžka trás:                                  3 - 22 km

Priemerná účasť na podujatí:     5,3 osoby

 

Zoznam a parametre podujatí:

 

  2.  1.2020 -   Markušovce- Markušovský hríb - Matejovce,  8km  - 7 detí

Ivan Girga, Rudo Girga, Ján Dunka, Maximilián Girga, Rudko Mirga, Peter Mirga,      Július Girga

  2.  2.2020 -  Matejovce n.Hornádom- Šikľavá skala - Vítkovce,  7 km  -  4 deti

Michal Pačan, Ivan Girga, Rudo Girga, Alex Dirda

  3.  3.2020 -   Dolina Heľa - Plejsy - Bačov vrch - Krompachy, 12 km  - 3 deti

Rudo Girga, Alex Dirda, Peter Mirga

  8.  3.2020 -   Štefanská huta - Banská dolina - Bačov vrch - Krompachy.  15 km  - 5 detí

Rudo Girga, Nikolas Girga, Alex Dirda, Peter Mirga, Rudko Mirga

26.  3.2020 -   Krompachy - Uhliská - Krompachy,  5 km  - 5 deti

Rudo Girga, Alex Dirda, Peter Mirga, Ivan Girga, Rudko Mirga

  1.  4.2020 -   Krompachy - Bačov vrch - Krompachy,  6 km - 8 deti 

Rudo Girga, Alex Dirda, Július Girga, Kasandra Girgová, Nikolas Girga, Rudko Mirga, Peter Mirga, Ľudovít Girga   

  3.  4.2020 -   Krompachy - Nad Kyslou - Krompachy,  6 km  - 3 deti

                        Jožko Gožo, Ľudovít Dirda, Dávid Žaludek,

  9.  5.2020 -   Krompachy - Plejsy - Krompašský vrch - Slovinky,  18 km  - 5 deti

                        Rudo Girga, Dionýz Macko, Alex Dirda, Tomáš Dirda, Július Girga

12.  5.2020 -   Spišské Vlachy- Zahura-Svätojánska dolina-Galmus-Krompachy, 15 km- 4 detí

Rudo Girga, Július Girga, Dionýz Macko, Alex Dirda

21.  5.2020 -   Markušovce- Skalný hríb- Šikľavá skala - Vítkovce,  12 km - 8 detí                Ivan Girga, Rudo Girga, Peter Mirga, Július Girga, Alex Dirda, Vanesa Balogová, Olina Pokutová, Marko Balog

24.  5.2020 -   Richnava- Roháčka - Margecany,  22 km  - 8 detí

Ivan Girga, Rudo Girga, Július Girga, Alex Dirda, Vanesa Balogová, Olina Pokutová, Marko Balog, Alex Balog

13.  6.2020 -   Krompachy - Slovinky - Plejsy - Krompachy  TPKV,  17 km  - 2 deti

Ľubomír Havaš, Rudo Girga, Alex Dirda, Peter Malatinský,  TPKV

14.  6.2020 -   Krompachy - Kamenolom - brigáda,  3 km  - 9 deti

                        Tomáš Girga +1, Jožko Gožo, Alex Dirda, Nikolas Girga, Rudko Dirda, Peter Gožo,

Pavol Žaludek, Dávid Dirda

17.  6.2020 -   Krompachy - Kyslá - Krompachy,  6 km  - 3 deti

                        Ľudovít Dirda, Jožko Gožo, Dávid Žaludek

28.  6.2020 -   Krompachy - Kyslá - Predné  Uhlisko - Krompachy,  7 km  - 4 deti

Patrik Všivák, Mirko Všivák, Kevin Pačan, Marek Pačan

  1.  7.2020 -   Spišské Vlachy-Zahura-Spišské Vlachy,  6 km - 7 deti

Mišo Pačan, Marek Pačan, Kevin Pačan, Janík Bartek, Patrik Všivák, Mirko Všivák, Július Girga

  6.  7.2020 -   Spišské Vlachy-Zahura-Spišské Vlachy, 6 km-11 detí

Mišo Pačan, Marek Pačan, Kevin Pačan, Jančo Girga, Patrik Všivák, Mirko Všivák, Július Girga, Peter Mirga, Jožko Gožo, Ľudovít Dirda, Dávid Žaludek

19.  7.2020 -   Krompachy- Petrov vrch - Bačov vrch - Krompachy,  8 km  -9 detí

Tomáš Girga +1, Rudo Girga,  Alex Dirda, Nikolas Girga, Július Girga, Kasandra Girgová, Rudko Dirda, Ľudovít Girga,

27.  8.2020 -   Krompachy - Bačov vrch - Krompachy,  7 km  - 3 deti

Nikolas Girga, Alex Dirda, Rudko Mirga

28.  8.2020 -   Krompachy - Zadné Uhliská - Ružakovec - Krompachy,  14 km  - 6 detí

Marek Pačan, Alex Dirda, Nikolas Girga, Rudko Mirga, Mirko Všivák, Kevin Pačan

20.  9.2020 -   Krompachy - Rezgeš - Krompachy,  5 km  - 3 deti

Mirko Všivák, Kevin Pačan, Kevin Pačan ml.

27.  9.2020 -   Kluknava .- pod Roháčkou - Kluknava,  8 km  - 3 detí

Rudo Girga, Ivan Girga, Alex Dirda

11. 10.2020 -  Slovinky-štôlňa Barbora-Poráčska dol.-Slovinky,  10 km  - 4 deti

Rudo Girga, Ivan Girga, Alex Dirda, Peter Mirga

  8. 11.2020 -  Chrasť n.Hornádom - Zlatník - Poráč - Matejovce n.Hornádom, 17 km - 4 deti

Rudo Girga, Tomáš Dirda, Alex Dirda, Július Girga

 

 

Na podujatiach, okrem základného pešieho presunu, sa deti učia orientácii v teréne, správaniu sa a vzťahu k prírode, poznávajú topografické a turistické značky pre prácu s mapou, poznávajú živočíchy, rastliny a geomorfologické javy.

 

Problémy:  slabé materiálne vybavenie detí do nepriaznivého počasia, nepripravenosť detí zo strany rodičov (prichádzajú bez stravy, bez výstroja), hlavne v chladnejšom období, nedostatočný záujem rodičov podporovať deti v ich záujmoch.

 

Na činnosť TOM prispelo Mesto Krompachy vo výške 200,- Eur na materiálne zabezpečenie, a cca 100,- Eur sme získali z 2 % podielu z daní právnických a fyzických osôb za rok 2019. Tieto prostriedky boli použité na nákup turistického vybavenia, second topánok a turistického oblečenia, a tiež na cestovné.

Ďakujeme pekne hlavnému sponzorovi turistického oddielu mládeže mestu Krompachy.

 

 

V Krompachoch, 20.12. 2020                                                       Ing. Ľubomír Havaš                                                                                                                                                      Vedúci TOM